SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1390

Prohlášení o přístupnosti

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě níže uvedené informace.

V detailech a náhledech mediálních obsahů, které prezentují sbírkové předměty, nemusí být uvedeny titulky, audio informace popisující sbírkový předmět, ani textový popis u právě zobrazovaného sbírkového předmětu. Důvodem jsou kapacity provozovatele webových stránek, mediální obsah je vzhledem k plánovanému množství velmi zatěžující. Popisy všech sbírkových předmětů by vedly k nepřiměřené zátěži (podle §7 zákona 99/2019 Sb.)

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 2. 2024