SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1390

Podmínky užití

Jaká jsou pravidla užívání obrazových materiálů z on-line katalogu sbírek? Katalog zpřístupňuje základní obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů spravovaných Muzeem města Brna. Uživatel může obrazovou dokumentaci dále užívat pro badatelské účely, vlastní účely a studijní práce (s citačním odkazem na zdroj). Pro jakékoliv další užití, zejména publikačního a komerčního charakteru, je nutné kontaktovat Muzeum. Pracovníci muzea Vám pro tyto činnosti poskytnou tiskovou kvalitu obrazové dokumentace s licencí k užití zpoplatněnou dle platného ceníku služeb a úkonů ZDE
Více informací získáte na adrese sbirky@muzeumbrna.cz nebo na telefonu 542 123 617