SBÍRKY SBÍRKY


aktuální počet sbírkových předmětů: 1390

Nápověda

Správná funkcionalita sbírkového portálu je zaručena pouze v aktuálních webových prohlížečích (podporované jsou prohlížeče Edge, Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari a Opera v poslední vydané verzi). Při použití starších verzí prohlížeče může dojít k nesprávnému zobrazení prohlížené stránky nebo nemusí být zaručena funkčnost některých ovládacích prvků.

Na úvodní stránce sbírkového portálu jsou prezentovány TOP předměty (tzv. Kurátorský výběr) ze sbírek všech příspěvkových organizací. Dále jsou návštěvníkovi představeny Kolekce, což je souhrn sbírkových předmětů určitého tematického okruhu.

Pomocí filtrovacích kategorií je možné vyfiltrovat zúžený seznam sbírkových předmětů. Vybírat lze v rámci jedné kategorie i více hodnot-podmínek přes opakovaný výběr ze seznamu konkrétní filtrovací kategorie. Pro vyhodnocení filtrovacích podmínek platí, že v rámci jedné filtrovací kategorie se vyhledají předměty, které splňují jednu nebo i další vybrané hodnoty filtru dané kategorie, ale vztah mezi různými filtrovacími kategoriemi musí být splněn zároveň (tj. vyhledají se předměty, které splňují podmínky ze všech určených druhů filtrovacích kritérií). Zrušení podmínky filtru je možné kliknutím na křížek u vybrané filtrovací hodnoty nebo je možné zrušit všechny filtrovací podmínky najednou pomocí volby "vymazat vše".